Cijfers

Een indicator voor de kwaliteit van de verbranding is de CO-uitstoot. Hoe lager de CO, des te schoner de verbranding. Vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe ECO-designnorm voor houtkachels in heel Europa. De YOCOON® presteert met zijn gemiddelde  CO-uitstoot van 0,02% als enige ver onder deze norm. Een fijnstoffilter is niet nodig.

 ECO designnorm 2022Open haard Traditionele stalen houtkachelTraditionele massakachelYOCOON®
Gemiddelde uitstoot CO

0,12%

±1,50%

±0,20%

±0,10%

0,02%

Rendement

75%

10-20%

50-60%

85-93%

90-94%

Soort warmte Stralings-warmteConvectie-warmteStralings-warmteStralings-warmte

NB Bovenstaande cijfers gelden per stook. Massakachels worden gemiddeld 1-3 maal per etmaal gestookt. Open haarden en stalen kachels geeft men gemiddeld ieder uur een nieuwe lading hout.

YOCOON is getest en gecertificeerd door SGS Arhem.

Fijnstof en hoge verbrandingstemperatuur

In de media is fijnstof terecht een veelbesproken onderwerp. Bij een hoge verbranding vermindert de hoeveelheid fijnstof en verandert de samenstelling. Zie onderstaand citaat uit Statusoverzicht houtkachels in Nederland 

“In de praktijk is de uitstoot van organische componenten direct gerelateerd aan de verbrandingskwaliteit, waarbij geldt dat bij een betere verbranding, bereikt door voldoende temperatuur, verblijftijd van de gassen en menging tussen ontgaste brandstof en verbrandingslucht, het verbrandingsproces wordt verbeterd. Er ontstaan dan minder onverbrande organische componenten in de rookgassen en het verbrandingsrendement neemt toe.

Naast de hoeveelheid in absolute zin verschilt ook de samenstelling en toxiciteit van het uitgestoten stof. Bij een goede verbranding kan de stofuitstoot beperkt worden tot ca 20-50 mg/m3. De samenstelling van het uitgestoten stof bestaat dan voornamelijk uit de aanwezige anorganische componenten in de biomassa (zouten), waarvan de toxiciteit niet significant is. Daarentegen neemt bij slechte verbranding niet alleen de hoeveelheid stof drastisch toe, maar ook het gehalte aan organische condenseerbare teren en roet. Dit zijn vaak toxische of carcinogene componenten, welke van groot belang zijn voor de volksgezondheid.”

Gecertificeerd

November 2016 is de verbrandingskamer uitvoerig getest en goedgekeurd door keuringsinstantie SGS uit Arnhem. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste metingen:

SGS: minimale fijnstof en CO, hoog rendement