Oorsprong

houtrook in natuurpark aggtelek hongarije

Herfst 2014, een dorp in natuurpark Aggtelek, Hongarije. Grijze rook kringelt uit tientallen schoorstenen. De geur van de traditionele tegelkachel, op hout gestookt. Boven het dorp hangt een vieze smog. Ongezonde lucht prikkelt de luchtwegen. Dit moet anders kunnen! Is het mogelijk om een houtkachel te produceren met een hoog rendement en minieme uitstoot?

Voor Maarten Kraanen is het de leidraad geweest voor de ontwikkeling van YOCOON®. Met zijn achtergrond in ‘special effects’ voor theater, kloktechniek en huizenbouw heeft hij een brede kennis in techniek en materialen opgebouwd. Door zijn passie voor vuur heeft hij bestaande houtverbrandingstechnieken geoptimaliseerd tot de schoonste en efficiëntste.

“Een eenvoudige, schone houtkachel bereikbaar maken voor het grote publiek om een bijdrage te leveren aan een gezonder milieu en leefklimaat.”

Uitgangspunten bij de ontwikkeling waren stabiliteit, eenvoud en veiligheid in combinatie met het hoogst mogelijke rendement en laagst haalbare uitstoot. Een houtkachel die zowel buiten als in huis bijdraagt aan een gezonder leefklimaat. In 2016 heeft hij het optimum gevonden in de vorm van de YOCOON® verbrandingstechniek.