Ga naar de inhoud

Cijfers

Door de opslag van warmte in accumulerend beton of chamotte behalen onze houtkachels een hoog rendement van 92% en meer.

De indicator voor de kwaliteit van de verbranding is de CO-uitstoot. Hoe lager de CO, des te vollediger/schoner de verbranding. Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Europese ECO-designnorm in Nederland voor moderne houtkachels. De YOCOON® presteert met zijn gemiddelde  CO-uitstoot van 0,02% als enige ver onder deze norm. Een fijnstoffilter is niet nodig.

Bij een nominale verbranding is de CO-uitstoot 0,01%, vergelijkbaar met de uitstoot van een hr-gasketel.

YOCOON houtkachels branden optimaal vanwege hun gefinetunde dubbele verbranding in de vuurkern.

YOCOON is getest en gecertificeerd door SGS Arnhem.

Fijnstof en hoge verbrandingstemperatuur

In de media is fijnstof terecht een veelbesproken onderwerp. Bij een hoge verbrandingstemperatuur vermindert de hoeveelheid fijnstof en verandert de samenstelling. Zie onderstaand citaat uit Statusoverzicht houtkachels in Nederland 

“In de praktijk is de uitstoot van organische componenten direct gerelateerd aan de verbrandingskwaliteit, waarbij geldt dat bij een betere verbranding, bereikt door voldoende temperatuur, verblijftijd van de gassen en menging tussen ontgaste brandstof en verbrandingslucht, het verbrandingsproces wordt verbeterd. Er ontstaan dan minder onverbrande organische componenten in de rookgassen en het verbrandingsrendement neemt toe.

Naast de hoeveelheid in absolute zin verschilt ook de samenstelling en toxiciteit van het uitgestoten stof. Bij een goede verbranding kan de stofuitstoot beperkt worden tot ca 20-50 mg/m3. De samenstelling van het uitgestoten stof bestaat dan voornamelijk uit de aanwezige anorganische componenten in de biomassa (zouten), waarvan de toxiciteit niet significant is. Daarentegen neemt bij slechte verbranding niet alleen de hoeveelheid stof drastisch toe, maar ook het gehalte aan organische condenseerbare teren en roet. Dit zijn vaak toxische of carcinogene componenten, welke van groot belang zijn voor de volksgezondheid.”

De maximale verbrandingstemperatuur in de meeste moderne houtkachels is tot maximaal 800 oC. In een YOCOON vuurkern loopt deze op tot rond de 1150 oC.

Gecertificeerd

November 2016 is de verbrandingskamer Y125 uitvoerig getest en goedgekeurd door keuringsinstantie SGS uit Arnhem. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste metingen:

SGS keuring rapport YOCOON
Uit: SGS keuring rapport YOCOON

Wat opvalt is dat de testresultaten voor de eerste en tweede officiële stook weinig verschillen. Dit laat mooi zien hoe stabiel de verbranding is.

YOCOON