Ga naar de inhoud

Kennisdocument Houtstook in Nederland

  NVDE-visualisatie-uitstoot-Houtstook

  Oktober 2018 – Afgelopen maand publiceerde het RVO het ‘Kennisdocument Houtstook in Nederland‘. Het rapport geeft een uitvoerig overzicht van het gebruik van houtgestookte kachels in Nederland. Wist u bijvoorbeeld dat verbranding van biomassa voor warmteopwekking in kachels en ketels bijna een kwart van de huidige duurzame energieopwekking in Nederland vertegenwoordigt?

  Een belangrijke conclusie is dat het vervangen van oudere kachels en open haarden door modernere en schonere, leidt tot veel minder uitstoot van fijnstof. Open haarden en oudere kachels hebben door de slechte verbranding en het lage rendement bij een relatief beperkte warmteproductie een fors aandeel in de uitstoot aan de primaire uitstoot van fijnstof.

  Minieme uitstoot
  Door de unieke hoge verbrandingstemperatuur en goede luchtcirculatie in de YOCOON is de uitstoot van schadelijke stoffen miniem. Ter vergelijk; de YOCOON voldoet zelfs ruimschoots aan de normen voor emissie waarden die voor pelletkachels gelden.

  Saillant detail is dat de meetmethode voor certificering van massakachels start vanaf het moment dat ze branden. Dit in tegenstelling tot de meetmethoden voor andere houtkachels. YOCOON is inclusief deze startfase nog steeds schoner dan alle andere soorten houtkachels.

  YOCOON is in 2016 getest en goedgekeurd door SGS Arnhem.

  NVDE-visualisatie-uitstoot-Houtstook houtkachel

  YOCOON voldoet zelfs aan norm voor pelletkachels.

  YOCOON