Rocket stove

De traditionele rocket stove is een met hout gestookte energiebron waarvoor je relatief weinig hout gebruikt en die veel minder vervuiling geeft dan open vuur. In Westerse landen, met name Amerika, gebruikt men het verbrandingsprincipe van de rocket stove vaak in zelfgebouwde buiten houtkachels. Niet zelden gecombineerd met stalen vaten of met een stenen omhulsel.

rocket stove gebruikt als warmtebron

Rocket stove, batch rocket en rocket mass heater zijn namen voor verschillende versies van dit schone verbrandingsprincipe.

Argandlamp

De eerste voorloper van de rockt stove ontstond eind 18e eeuw; de argandlamp. De techniek van deze in Zwitsterland ontwikkelde olielamp, maakte een nagenoeg rookloze en roetvrije verbranding mogelijk. De basis van deze verbranding werd later gebruikt in petroleumlampen, oude vuurtorenlichten en licht voor theater.

Technniek traditionele rocket stove

De efficiënte verbranding van de rocket stove ontstaat door een combinatie van goede trek en hoge temperatuur van het vuur. Hierdoor verbrandt al het hout en blijven nagenoeg geen onverbrande stoffen over.

rocket stove techniek voor houtkachels

Doordat de pijp (‘riser’) verwarmt, ontstaat trek. Deze trek zuigt als het ware nieuwe zuurstof door het vuur. De nieuwe zuurstof wakkert het vuur aan en maakt de verbranding en de pijp steeds heter. Waardoor de trek nog meer vergroot. Temperaturen in de riser kunnen oplopen tot 1200 graden Celcius.

In de pijp vermengt zuurstof zich met verbrandingsgassen en breekt koolwaterstoffen af. Hoe beter deze vermenging, hoe schoner de verbranding.

Over de kop

In alle traditionele rocket stoves kan door de hoge temperatuur de situatie ontstaan dat houtgassen te snel vrij komen. Ze hebben geen tijd om te verbranden en verlaten onverbrand de schoorsteen. Gitzwarte vieze rook is het resultaat, een zeer onwenselijke situatie.

YOCOON, de nieuwe generatie rocket stove

Met als achtergrond de kennis over onder andere het rocket stove principe ontwikkelde Maarten Kraanen in ruim drie jaar tijd de YOCOON verbrandingskern. Hierin zijn de trek en de doorlaat van zuurstof nauw op elkaar afgesteld, op een manier dat deze zich zelf optimaal reguleert. Ongeachte welke houtsoort is gebruikt. Dit maakt zijn verbranding stabiel en uniek schoon.

Massakachel

YOCOON bouwt houtkachels altijd in combinatie met een mantel van keramisch beton of met leem. De massa slaat de energie uit het hout op en de kachel geeft langdurig stralingswarmte af.

Hoog rendement

De combinatie van een vrijwel volledige verbranding en de opslag van de warmte in massa maakt dat het rendement 92% en meer is.